Milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari

Milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari Milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari
Watch the video