Aholini ro'yxatga olish qanday amalga oshiriladi?

Aholini ro'yxatga olish qanday amalga oshiriladi? Aholini ro'yxatga olish qanday amalga oshiriladi?
Watch the video