O'zbekiston hududida aholini ro'yxatga olish tarixi

O'zbekiston hududida aholini ro'yxatga olish tarixi