Demografiya

Asosiy demografik ko’rsatkichlar

 

Hududlar bo`yicha shahar va qishloq aholisi soni

05/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Tug`ilganlar soni

05/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Tug’ilish koeffitsiyenti -Jami

05/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Tug’ilish koeffitsiyenti -Shahar

25/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Tug’ilish koeffitsiyenti -Qishloq

25/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Tug’ilish koeffitsiyenti-Hududlar

05/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

O`lganlar soni

05/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

O’lim koeffitsiyenti - Jami

05/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

O’lim koeffitsiyenti - Shahar

25/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml

 

O’lim koeffitsiyenti - Qishloq

25/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml

 

O’lim koeffitsiyenti - Hududlar

05/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Tuzilgan nikohlar soni

08/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Nikohdan ajralishlar soni

08/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Ko`chib kelganlar soni

08/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Ko`chib ketganlar soni

08/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Demografik ko'rsatkichlar

 

O`zbekiston Respublikasining ma`muriy-hududiy bo`linishi

25/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Aholining zichligi

08/02/2021

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Tug`ilishda kutilayotgan umr davomiyligi

25/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Aholining yosh tarkibi bo’yicha taqsimlanishi - Jami

25/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Aholining yosh tarkibi bo’yicha taqsimlanishi - Ayollar

25/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Aholining yosh tarkibi bo’yicha taqsimlanishi - Erkaklar

25/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Yosh guruhlari bo‘yicha doimiy aholi soni-Hududlar

12/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml

 

Erta turmush, erta tugʼriq va oilaviy ajrimlar soni toʼgʼrisida maʼlumot

03/11/2020

pdfxlsxcsvjsonxml